www.ckpermon.com

 Autokarový okruh Albánií s návštěvou makedonského Ohridu      Letecký poznávací zájezd do Albánie s pobytem na řeckém ostrově Korfu                                                                    

AUTOKAROVÝ OKRUH ALBÁNIÍ S NÁVŠTĚVOU MAKEDONSKÉHO OHRIDU


Jako novinku na rok 2013 jsme připravili Albánii. Poznáte její přírodní krásy, historické památky a místní lidi, kteří si každého získají hned po prvním setkání. Je to země obrovských kontrastů a progresivních změn. Dříve patřila k zaostalejším zemím, ale dnes se rychle rozvíjí a investuje do infrastruktury s cílem nalákat turisty. Úroveň hotelů již zcela odpovídá evropským standardům.
Nabídneme Vám to nejlepší z této jedinečné země, její bohatá kultura a výjimečná tradice se se zračí v místních památkách, ale i v tváři místních obyvatel. Navštívíte Butrint (UNESCO), pozůstatky antického města, které měli založit uprchlíci ze zaniklé Tróje, albánskou metropoli Tiranu, malebné město Berat (UNESCO), z přídodních krás budete moci obdivovavat např. jezero Komani, krasové útvary u Modrého oka a romantický poloostrov Kalaburun, na závěr zájezdu spatříte i majestátní makedonskou pevnost Ohrid v Makedonii.

Program zájezdu:

1. den: 1. den odjezd odpoledne z Prahy na Č. Budějovice, dále přes Rakousko, Chorvatsko s nočním přejezdem Bosny a Hercegoviny
2. den: ráno příjezd do Albánie - Skoder: doporučujeme fakultativně výlet místní dopravou na jezero Komani s 2-hodinovou plavbou po jezeře (jedna z nejkrásnějších vodních tras na světě, srovnatelná s plavbou podél norského pobřeží z Hurtigrutu), nocleh ve Skoder
3. den: ráno si prohlédneme Skoder - pevnost Rozafa s hradním muzeem, poté navštívíme rodiště bojovníka za svobodu Skanderbega Kruja, kde si prohlédneme národní albánský památník, nocleh v Tiraně
4. den: celý den věnujeme metropoli Tiraně: Skanderbegovo náměstí, mešita Ethem Bey, věhlasné národní muzeum, náměstí Matky Terezy v univerzitní čtvrti, odpoledne lanovkou na Daiti (nádherná vyhlídka na Tiranu), v podvečer fakultativně večeře a poté odjedeme do přístavního města Düress na nocleh
5. den: Dürres – volno u moře, odpoledne exkurze ve výrobně koňaku Skanderbeg, prohlídka města (antický amfiteátr), nocleh v Dürres
6. den: navštívíme Berat (UNESCO): město „tisíce a jednoho okna“, horní „bílé město“ s desítkou byzantských kostelíků a slavným muzeem ikon malíře Onufriho, dolní Staré město s mešitami a křesťanskou čtvrť Gorica. Poté přejedeme k zachovalému pravoslavnému klášteru Ardenica a na nocleh v okolí Vlorë
7. den: dopoledne fakultativně lodní výlet na poloostrov Karaburun - odlehlé pláže a malebné jeskyně, např. jeskyně piráta Haxhi Alia, skalní útes Grama s nápisy dávných námořníků. Odpoledne pojedeme přes horský průsmyk Llogara s překrásným výhledem na Otrantský průliv, Diapontské ostrovy a řecké Korfu do Himarë - nocleh
8. den: navštívíme pevnost Port Palermos, odpoledne volno na koupání, nocleh v Himarë
9. den: dopoledne navštívíme Butrint (UNESCO) – archeologický areál s pozůstatky starého antického města, které údajně založili uprchlíci z legendární Tróje, poté se zastavíme u Modrého oka (krasové vyvěračky) a pojedeme do Girokastër (UNESCO): město bílých střech s majestátní pevností, rodný dům komunistického diktátora Envera Hodži (dnes etnografické muzeum), nocleh
10. den: dokončíme prohlídku Girokastër a přejedeme do Pogradecu na břehu Ohridského jezera, které bylo vytvořeno tektonickou činností jako například Loch Ness ve Skotsku. K večeři doporučujeme unikátní druh pstruha (v albánštině koran), nocleh
11. den: dopoledne přejedeme do Makedonie a navštívíme klášter Sv. Naum (žák Metodějův) a Ohrid (UNESCO): monumentální pevnost, nejstarší ohridský kostel Sveti Pantalejmon, antický amfiteátr starý 2 tisíce let, exkurze ve vinařstí STOBI, nocleh
12. den: ráno odjezd nonstop do ČR, příjezd v nočních hodinách

Termín Cena dospělý Děti do 15 let
13.09. - 24.09.2013 14990 - Rezervovat


3. osoba na přistýlce: 13.990 Kč

Odjezdová místa
Praha, Beroun, Plzeň, Písek, Milevsko, Tábor, ČB i po trase (možnost domluvy pro skupinky)

Doporučené kapesné na vstupy: 150-200 EUR.

Cena zahrnuje:

dopravu lux. busem, 10x ubytování se snídaní ve 3-5* hotelech, průvodce, místního průvodce v Tiraně, pojištění CK proti úpadku

Cena nezahrnuje:

komplexní cestovní pojištění ve výši 339 Kč/osoba/pobyt


Příplatek:

pokoj 1/1: 3.990 Kč/osoba/pobyt
komplexní cestovní pojištění : 339 Kč/osoba/pobyt


Zájezd ve spolupráci s partnerskou CK.
Touroperátor: CK Permon


Vytisknout stranu