www.ckpermon.com

 Karneval v Benátkách      Maďarský karneval Busójárás                                    

KARNEVAL V BENÁTKÁCH


Benátky – pohádkové město na laguně s mosty, známé jako město karnevalu, město zamilovaných, město plné gondol, s  muzikanty na náměstí San Marco, skvostnými chrámy a paláci, slávou benátských dóžat a barvitými slavnostmi. Ostrovy Murano a Burano potěší barvami a romantikou, Torcello připomene počátky města, nejslavnější karnevalový průvod masek uchvátí každého.ilustrační foto

Program zájezdu:

1. den: Odjezd z Prahy v 6 hod. , cesta přes zasněžené Alpy a skoro jarní krajinou do Lido di Jesolo, ubytování, fakult. večeře - doporučujeme, v případě příznivého počasí je možná individuální procházka v Lido di Jesolu či k moři.
2. den: Po snídani busem do Punte Sabbioni busem a soukromou lodí s průvodcem do Benátek, Benátky prohlídka historického města, kouzlo karnevalových Benátek - již v sobotu vše vrcholí karnevalové veselí a pouliční akce, … večer lodí a busem na ubytování.
3. den: Po snídani cesta busem a fakult. lodí na ostrovy Murano (ostrov sklářů), Burano, ostrov s rybářským městečkem a barevnými fasádami, tradice paličkované krajky, dále lodí zpět do Benátek, dokončení prohlídky historického centra, účast na vyvrcholení slavného karnevalu v Benátkách, průvod masek vrcholí v neděli odpoledne, divadelní a hudební představení na ulicích a náměstích, Canal Grande a paláce, Ponte di Rialto, volba nejkrásnější masky…večer odjezd lodí a noční přejezd autobusem do ČR.
4. den: Návrat do ČR ráno.

Termín Cena dospělý Děti do 15 let
28.02. - 03.03.2014 4990 - Rezervovat

Cena zahrnuje:

dopravu, 2x nocleh v hotelu se snídaní, průvodce, pojištění CK.

Příplatek:

pokoj 1/1: 1.000 Kč
1x večeře: 380 Kč
komplexní pojištění: 112 Kč

Katalog ve formátu pdf, zájezd str.61

Zájezd ve spolupráci s partnerskou CK.
Touroperátor: CK Permon


Vytisknout stranu