www.ckpermon.com

 Mořský park Laguna      Velikonoční kašny      Budapešť, lázně a Velikonoce ve skanzenu Szentendre      Benátky a ostrovy na Velikonoce      Holandsko, Velikonoce v zemi tulipánů      Florencie, perla renesance a velikonoční slavnost ohňů                                                    

BUDAPEŠŤ, LÁZNĚ A VELIKONOCE VE SKANZENU SZENTENDRE 2016

Poznávací zájezd do Budapešti, termální lázně a Velikonoce ve skanzenu Szentendre. Kvetoucí maďarská metropole se slávou uherských králů, římských i habsburských císařů. Budapešť se pyšní největším množstvím městských termálních lázní na světě, muzea a galerie se mohou srovnávat s nejpřednějšími evropskými, maďarské tržnice a gastronomie jsou zážitkem. Szentendre je oslavou lidové architektury i maďarských tradic. Zažijete den plný velikonočního folklóru. Vyjeďte s námi na jarní zájezd do termálů a za poznáním, využijte volna státních svátků v době Velikonoc.
Termální lázně: lázně Széchényi a lázně Gellért.

Program zájezdu:

1. den: odjezd z Prahy ve 23.30 h, odjezdová a svozová místa dle dohody s CK: Brno, Bratislava, dále svozy od 4 osob za příplatek 300 Kč. Hradec Králové, Pardubice, noční přejezd do Maďarska

2. den: BUDAPEŠŤ - UNESCO, historická část Pešť, tržnice – ráj gastronomických suvenýrů, slavnostní atmosféra velikonočních trhů na Váci útca, veselice na Vöröstarty tér, slavná Gerbeaud cukrárna a nejslavnější porcelán Maďarska, nákupy, nejstarší metro na evropském kontinentu, fakult. koupel v lázních Széchényi, Városliget a náměstí Hrdinů, variantně ZOO, Vidámpark nebo Galerie krásných umění, projížďka městem, ubytování a večeře

3. den: BUDAPEŠŤ, historická část Budín: okružní jízda městem, hradní čtvrť, Rybářská bašta, Matyášův chrám, palác, výhledy na Pešť, fakultativně pravá maďarská palačinka, koupání v luxusních termálních lázních hotelu Gellért či individuálně v jiných lázních nebo dle výběru galerie a muzea, jeskynní kostel, večeře v tradiční restauraci, vyhlídka z vrchu Gellért na osvětlenou Budapešť

4. den: cesta k Dunajskému ohybu skanzen v SZENTENDRE, velikonoční veselice, památky a zvyky srbské kultury a umělecké městečko, ráj suvenýrů a marcipánu, největší muzeum pod širým nebem, modely typických vesnic či městeček z celého Maďarska, gastronomie, tradice a folklór, odpoledne odjezd Dunajským ohybem kolem VISEGRADU, bývalé sídlo králů, zastávka v Ostřihomi (Estergom), největší bazilika v Maďarsku, návrat do půlnoci

CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem k počasí a aktuálním otvíracím dobám v době svátků. Slavnosti, které jsou uvedeny v programu zájezdu, jsou záležitostí místních lidí a mohou být ovlivněny řadou nepředvídatelných situací. Nelze je proto nikdy zaručit na 100 % v daném termínu a uvedené podobě.Termín Cena dospělý Děti do 15 let
25.03. - 28.03.2016 4990 - Rezervovat

Cena zahrnuje:

dopravu autobusem, 2x hotel (2–3lůž. pokoje), 2x polopenzi (z toho 1x večeře ve stylové restauraci), průvodce, pojištění CK

Cena nezahrnuje:

komplexní pojištění, vstupné do objektů a lázní (12 500 HUF)

Doplatky:

950 CZK - jednolůžkový pokoj
112 CZK - komplexní pojištění

 

Ubytování
2x hotel v Budapešti, 2lůžkové pokoje s příslušenstvím (sprcha, WC)Zájezd  ve spolupráci  s partnerskou CK.Vytisknout stranu