www.ckpermon.com

 Květinové jarní Holandsko      Císařovy nové zahrady a Narcisový festival v Solné komoře      Zahrady Rakouska a ráj orchidejí v Kalkalpen      Slavnost ruží v Badenu a Schönbrunn      Zahradnický ráj                                            

ZAHRADY RAKOUSKA A RÁJ ORCHIDEJÍ KALKALPEN 2015

Pohodový prodloužený víkend v Rakousku s turistikou a ve znamení květin - nejkrásnější přírodní botanická zahrada alpinek a orchidejí v divoké přírodě v alpské náhorní plošině 6 jezer v národním parku Kalkalpen– tisíce alpinek, orchidejí i horských azalek, a potom Kittenberské zahrady, které patří k nejkrásnějším a nejrozmanitějším v zemi a nabízejí inspirace pro zahrádkáře. Bydlení ve skvělém horském hotelu ve výšce 1650 m nad mořem.

 

Program zájezdu:

1. den: odjezd z Prahy ve 23 hodin, dále Brno, svoz od 4 osob za 300 Kč z Hradce Králové a Pardubic, transfer přes Rakousko.
2. den: cesta do přírodního ráje, ranní probuzení v soutěsce Dr. Vogelgesang Klamm, 2. nejdelší soutěska v Rakousku, cesta podél řeky i po schodech mezi skalními stěnami, peřeje, vodopády a horská květena, nejrychlejší lanovkou Evropy do horského ráje Kalkalpen s lehkou turistikou po horských loukách, naučná stezka Wurzeralm – zahradník by nevytvořil dokonalejší dílo… na kousku Alp květinový ráj, dojezd na ubytování v Tauplitzalm (horský hotel ve výšce 1 650 m n.m.)
3. den: celodenní pohoda a turistika s různými variantami náročností na Tauplitzalm, alpské náhorní plošině se 6 jezery (12 tras od lehké skoro po rovině až náročné do 2 200 m n.m. v kombinaci s vypůjčeným kolem, část vláčkem taženým traktorem, s průvodcem i docela samostatně),přírodní zahradou alpinek a orchidejí na náhorní plošině 6 jezer; fakultativně večeře nebo vlastní piknik na koberci upolínů a horská idyla, ráj pro botaniky i fotografy, variantně možnost celodenní turistiky na planiny Totes Gebirge, fakult. večeře, večerní pohoda v horách
4. den: cesta z hor k překrásnému údolí Dunaje, možnost zastávky u romantického divokého kaňonu, návštěva Kittenberské zahrady. Tady oko botanika i zahrádkáře zaplesá, 40 různých zahrad - Růžová zahrada a Alpská zahrada v plném květu, Toskánská zahrada, leknínová, venkovská selská, japonská, portugalská, stepní, zahrada růží, popínavých plamínků i zahrada duhy… můžete fotit, „knajpovat“ v potůčku, meditovat v japonské nebo buddhistické zahradě, bloudit v labyrintech i hledat inspiraci pro vlastní zahrádku…pohodové odpoledne, podvečerní zastávka v Kremži (Krems), půvabném městečku na Dunaji, krajina údolí Wachau je jako celek zapsaná na seznamu světového dědictví UNESCO, dojezd do Prahy do půlnoci 


Termín Cena dospělý Děti do 15 let
03.07. - 06.07.2015 5990 - Rezervovat

Cena zahrnuje:

dopravu, 2 x hotel v horách vč. snídaně, 1 x mýto na Tauplitzalm, průvodce, pojištění CK proti úpadku

Příplatky:

800 Kč – 1/1, 900 Kč – 2 x večeře

 

Zájezd ve spolupráci s partnerskou CK.

 Vytisknout stranu